Pomiar lepkości cieczy.

Lepkość jest miarą tarcia wewnętrznego płynów i plastycznych ciał stałych, charakteryzuje ich opór wewnętrzny przeciwko płynięciu. Lepkość można interpretować jako miarę tarcia wewnętrznego płynu, spowodowanego przez oddziaływania cząsteczkowe. W przemyśle farbiarskim istnieje wiele metod pozwalających określić lepkość płynu: od prostych kubków wypływowych do skomplikowanych, sterowanych komputerowo wiskozymetrów obrotowych.  Instrukcja używania kubków. Normy wg. ISO / BS / FORD / ASTM / DIN / AFNOR.

Pomiar lepkości cieczy.

Aktywne filtry