Folie, płytki kalibracyjne do mierników, bufory wzorcowe EC/ pH / Redox

Oferujemy szeroki zakres folii kalibracyjnych w zakresie od 12,5 um do 25 mm oraz płytek ferro i nieferromagnetycznych. mamy w ofercie także wzorce schodkowe do kalibracji mierników ultradźwiękowych, oraz bufory wzorcowe do kalibracji mierników przewodności / EC / konduktometrów / pH / Redox

Folie, płytki kalibracyjne do mierników, bufory wzorcowe EC/ pH / Redox

Aktywne filtry