Mierniki ultradźwiękowe grubości materiału i powłok.

Grubościomierz ultradźwiękowy (ang. ultrasonic thickness gauge) to zegarowy lub elektroniczny przyrząd pomiarowy służący do nieniszczącego badania grubości materiałów za pomocą fal ultradźwiękowych. Grubościomierz ultradźwiękowy dokonuje pomiaru prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w danym materiale, a następnie przelicza tę wartość na grubość materiału w milimetrach według określonego wzoru matematycznego. Aby pomiar był rzetelny i dokładny w badanym materiale nie mogą występować niejednorodności, w rodzaju pęcherzyków powietrza, oczek węgla itp. Obecnie w grubościomierzach ultradźwiękowych (produkowanych wyłącznie w wersji elektronicznej) wykorzystywane są (w zależności od modelu) różne tryby pomiarowe.:

Mierniki ultradźwiękowe grubości materiału i powłok.

Aktywne filtry