REGULAMIN ZAKUPÓW

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – każdy pracownik zatrudniony w Sklepie Internetowym P.H.U. "AKO" , działający w jego imieniu i na jego rzecz

Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "AKO"  mgr inż. Ardalion Michalak ., z siedzibą w Gdyni przy ul. Chabrowej 71 /10, NIP: 589-116-09-88, REGON 220182025, dalej również jako P.H.U. "AKO" lub AKO.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów lub usług zawarta pomiędzy sklepem internetowym P.H.U. "AKO" ., a konsumentem bądź przedsiębiorcą

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 II. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego P.H.U. "AKO" . i jest dostępny na stronie https://mierniki.eu/prawne.html 

2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Data jego publikacji oznacza, że prezentowana wersja ma zastosowanie dla zamówień złożonych od tego dnia, do momentu jego ponownej aktualizacji. Każdorazowo realizacja zamówienia oraz usług posprzedażnych, będzie odbywała się na podstawie wersji regulaminu, która obowiązywała w dniu złożenia zamówienia.

3. Niniejszy regulamin określa m.in. zasady rejestracji i korzystania z konta klienta, warunki i zasady składania zamówień oraz ich realizacji, a także zasady realizacji uprawnień tytułu rękojmi oraz prawo odstąpienia od umowy (tylko dla Konsumentów).

4. Korzystanie ze sklepu internetowego P.H.U. "AKO" możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych:

 • aktualna wersja przeglądarki (wspierane przeglądarki: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari – tylko aktualne wersje przeglądarek ze stron producentów dla systemu Windows) z włączoną obsługą Java Script i Cookies

 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

 • własny dostęp klienta stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu

 • zainstalowanej obsługi wtyczek Adobe Flash Player, Java Script, Quick Time

 • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

5. Strony internetowe Sklepu, wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z serwisów internetowych sklepu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które Sklep wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie sklepu będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Bez wyraźnej zgody użytkownika Sklep nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)!

Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

6. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdej chwili za pośrednictwem zakładki „Zastrzeżenia prawne” na stronie www.mierniki.info, a także pobrać go w formie pliku PDF i wydrukować.

7. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

 III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu skorzystania z zakupów w Sklepie Internetowym można zarejestrować się w ramach serwisu, jednak nie jest to warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia.

A) Klient zarejestrowany:

 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, który udostępniany jest na jednej z podstron Sklepu

 • Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zaakceptowanie warunków regulaminu, a także w przypadku klienta będącego konsumentem, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy.

B) Klient niezarejestrowany:

Bez rejestracji należy podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz zaakceptować warunki regulaminu, a także w przypadku klienta będącego konsumentem, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy

2. W przypadku, gdy Klient:

 • w trakcie rejestracji bądź składania zamówienia podał dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne, które wprowadzają w błąd albo naruszają prawa osób trzecich,

 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich – w tym innych Klientów Sklepu Internetowego bądź jego Pracowników,

 • dopuścił się innego zachowania, które jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię P.H.U. "AKO" oraz jego pracowników,

 • dostarczył lub przekazał treści zabronione przez przepisy prawa,

 • korzystał ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

 • korzystał ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla samego Sklepu,

 • korzystał z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego nie tylko w zakresie własnego użytku, w szczególności naruszył prawa autorskich Sklepu,

 • korzystał ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

Sklep Internetowy jest uprawniony do wezwania Klienta do zaprzestania w/w naruszeń, a w przypadku ponawiających się naruszeń może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu Sprzedawcy.

 IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Treść strony internetowej (w szczególności ceny i opisy produktów) i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży.

2. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną ofertą Sprzedającego.

3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. Jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

4. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest poprzez stronę internetową Sklepu oraz telefonicznie, mailowo, pocztą, poprzez chat czy za pośrednictwem faksu.

A) Złożenie zamówienia przez stronę internetową Sklepu:

W celu dokonania zamówienia Klient powinien dodać produkty, które zamierza zamówić do koszyka, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami, na kolejnych podstronach.

UWAGA Podanie NIP-u firmy bądź NIP-u jednoosobowej działalności gospodarczej w procesie składania zamówienia oznacza chęć dokonania zamówienia jako przedsiębiorca.

Edycja danych osobowych, adresu doręczenia, czy zamawianych produktów, po złożeniu zamówienia,możliwa jest tylko poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Modyfikacja tych danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami, w zależności od tego, na jakim etapie realizacji znajduje się zamówienie.

Zmiana adresu dostawy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, możliwa jest do momentu przekazania towaru przewoźnikowi.

O wszelkich szczegółach Klient zostanie poinformowany przez pracownika Działu Obsługi Klienta.

Ewentualny koszt zostanie pobrany w formie przelewu na konto redcoon, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.

Po wprowadzeniu swoich danych oraz dodaniu zamawianych produktów do koszyka, na ostatniej stronie z podsumowaniem zamówienia pojawią się następujące informacje:

 • wybrana forma płatności

 • nazwa oraz główne cechy każdego zamawianego towaru/usługi

 • cena jednostkowa z VAT każdego zamawianego towaru/usługi

 • łączny koszt dostawy

 • całkowita suma zamówienia

 • szacunkowe koszty zwrotu (dotyczy tylko Konsumentów)

 • przewidywany czas realizacji zamówienia

Zanim Klient złoży zamówienie ma możliwość wyrażenia zgody na przekazanie jego adresu email do serwisu Ceneo.pl oraz Opineo.pl – celem wyrażenia opinii o Sklepie Internetowym P.H.U. "AKO" . oraz zamawianych produktach czy usługach. Zgoda wyrażana jest w formie zaznaczenia odpowiedniej kratki, tj. wyłącznie w celu realizacji warunków umownych.

W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i jego akceptacja oraz, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i potwierdzenie powyższych poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki.
Gdy Klientem jest Konsument należy potwierdzić zapoznanie się z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy.

Ostateczne oświadczenie woli, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez Kliknięcie przycisku: "Zamawiam i płacę".

B) Złożenie zamówienia telefonicznie, mailowo, pocztą, poprzez chat czy za pośrednictwem faksu.

W celu dokonania zamówienia Klient powinien skontaktować się z działem Obsługi Klienta wybierając jedną z dostępnych form kontaktu:

 • telefonicznie pod numerem tel.+48 58 698 75 85 lub +48 607 232 824

 • mailowo pod adresem: biuro@mierniki.info.pl

 • poprzez live czat dostępny na stronie internetowej www.mierniki.info.pl

 • pocztą pod adresem: ul. Chabrowa 7/10 , 81-079 Gdynia

 • faksem pod numerem: 58 6987585

Klient powinien podać swoje dane osobowe oraz wybrać produkt, który zamierza zamówić.

W przypadku Konsumentów niezależnie od formy kontaktu z Działem Obsługi Klienta, przed złożeniem zamówienia Sprzedawca poinformuje co najmniej o:

 • oznaczeniu przedsiębiorcy

 • głównych cechach towaru/usługi

 • łącznej cenie zamówienia

 • zamówieniu, które pociąga za sobą obowiązek zapłaty

 • prawie odstąpienia od umowy

 • miejscu, gdzie można zapoznać się z regulaminem

 • miejscu, gdzie można zapoznać się z szczegółowymi warunkami odstąpienia od umowy – dotyczy tylko Konsumentów

Ze względu na właściwości techniczne niektórych środków komunikacji ( telefon, e-mail, chat, poczta), a w szczególności ograniczoną możliwość przekazania wszystkich informacji, za zgodą Konsumenta pozostałe informacje zostaną utrwalone i przekazane za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres podany w procesie składania zamówienia.

Na podstawie art. 84 KC, jeśli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają istotne błędy (definiowane jako takie, że gdyby sprzedający nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści) dotyczące treści umowy, w szczególności w zakresie ceny, a Klient o błędzie wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, Sprzedający może uchylić się od skutków czynności prawnej. W tym przypadku Strony dokonują zwrotu wszystkiego tego co świadczyły sobie w wykonaniu umowy.

 V. Dostawa i szkody transportowe

A) Dostawa

1. Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Rzeczypospolitej Polski.

2. Koszty dostawy na terenie Polski będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia; orientacyjne koszty dostawy są określone w tabeli "Koszty dostawy" umieszczonej na stronie www.mierniki.info.pl/shipping, a ich dokładne naliczenie następuje w procesie składania zamówienia.

3. Miejscem spełnienia świadczenia-dostawy – jest miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu.

4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm przewozowych ( UPS, DHL, DPD, Poczteks, Fedex) lub poprzez dostarczenie towarów do paczkomatu (In Post). 

Kurierzy

5. Towar dostarczany jest do pierwszych drzwi, np. drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba, że wyraźnie pisemnie (mailem lub faxem) uzgodniono inaczej.

6. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w oddziale firmy (Osielsko, ul. Słoneczna 21), po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Za odbiór osobisty Sprzedający nie pobiera żadnych opłat. Zamówienie należy złożyć tylko za pośrednictwem działu obsługi klienta (telefon, e-mail, czat.) O możliwości odebrania zamówionego towaru Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. W celu odbioru towaru należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie (nazwisko i imię Zamawiającego lub numer zamówienia) oraz upoważnienie, w przypadku odbioru towaru przez inną osobę niż Zamawiający.

7. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy lub przekaz pocztowy), wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia lub numer klienta (AUF-P-xxxxxxx lub DEB-P-xxxxxxx).

8. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie, w rozsądnym terminie, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać - w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Przed anulowaniem zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ustalenia terminu zapłaty bądź potwierdzenia anulowania zamówienia.
Jeśli Klient uiścił przedpłatę z opóźnieniem, Sprzedający może zrealizować pierwotne zamówienie, przy czym obowiązującym terminem dostawy jest termin realizacji zamówienia widniejący na stronie internetowej Sklepu w dniu wpływu przedpłaty na rachunek Sprzedającego.

9. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do Klienta. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. W przypadku towarów ze statusem: w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. W szczególnych przypadkach, termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu, nieprzekraczającego 30 dni od dnia złożenia zamówienia, o czym Konsument zostanie poinformowany. Termin ten jest liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Dla płatności kartą kredytową oraz przelewem – powyższy termin liczony jest od momentu wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy, a w przypadku sprzedaży ratalnej, po otrzymaniu przez Sklep pozytywnej decyzji kredytowej.

10. Dostępność towarów i orientacyjne terminy realizacji zamówienia ustalane są na podstawie danych elektronicznej bazy, znajdującej się na stronie internetowej Sklepu. W przypadku towarów niedostępnych w magazynie w dniu złożenia zamówienia, termin ten może ulec wydłużeniu – w zależności od dostępności towarów w procesie produkcji, o czym Konsument zostanie poinformowany.

11. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy. Jeżeli Klient dokonał już wpłaty, Sprzedawca dokona zwrotu, w formie wskazanej przez Klienta.

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowanie.

B) Szkody transportowe

1. Jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.

2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. W uwagach Klient powinien dokładnie opisać stan przesyłki zgodny ze stanem faktycznym, w tym wskazać sposób opakowania przesyłki, m.in. zapakowanie sprzętu w oryginalny karton producenta z wypełniaczami oraz karton zewnętrzny wypełniony woreczkami dystansowymi z powietrzem. Jeżeli towar został dostarczony na palecie, bardzo ważne jest, aby taką informację w raporcie szkody również umieścić. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności.
Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji pod adresem: biuro@mierniki.eu i  postępować zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.

3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: biuro@mierniki.info.pl

4. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi i jednocześnie niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji pod adresem biuro@mierniki.info.pl

5. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.

 VI. Ceny i formy płatności

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

2. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:

 • za pobraniem (płatność gotówką pobierana jest w chwili dostawy towaru)

 • przelew bankowy, na konto Sprzedawcy (25 1870 1045 2078 1063 7006 0001) – płatność pobierana jest przez bank w chwili dokonywania przelewu

Karty płatnicze:

 • * Visa
 • * Visa Electron
 • * Mastercard
 • * MasterCard Electronic
 • * Maestro
 • *inne metody płatności udostępnione przez podmiot świadczący obsługę płatności.

*Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

Blik banki 300x203 a bank

Najpopularniejsze Metody Płatności 300x150 a pay

3. W przypadku opłaty za pobraniem mogą być naliczone dodatkowe opłaty, których wysokość będzie podana przed realizacją zamówienia.

4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która zostanie wysłana klientowi wraz z zamówionym towarem lub przesłana w wersji elektronicznej na podany przez klienta adres mailowy. Faktura stanowi potwierdzenie sprzedaży oraz dowód własności.

5. Każda forma płatności będąca przedpłatą ( przelew, karta itp. ) jest zaliczką na poczet zamówienia.

6. 

 VII. Prawo własności

1. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania zapłaty za towar przez Klienta.

2. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.

 VIII. 30-dniowe Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)

A) Informacje ogólne

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle stosowne oświadczenie.

Formy w jakich może złożyć oświadczenie, są następujące:

 • mailem pod adresem: biuro@lakiery.info.pl

 • telefonicznie pod numerem: 58 / 698 75 85

 • pocztą pod adresem: P.H.U. "AKO" . ul. Chabrowa 71/10, Gdynia 81-079Jeżeli Konsument odstąpi od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną. W tej wiadomości Konsument otrzyma formularz zwrotu wraz przypisanym numerem RMA. Prosimy o jego wydrukowanie oraz dołączenie do zwracanego towaru, co znacznie ułatwi zidentyfikowanie odesłanej przez Konsumenta przesyłki oraz przyspieszy zakończenie procedury dotyczącej prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany towar przed upływem tego terminu. Należy go przesłać na adres:

P.H.U. "AKO" .
ul. Chabrowa 71/10
81-079 GDYNIA

B) Skutki odstąpienia od umowy

Sprzedawca udzieli informacji o szacunkowych kosztach zwrotu dla każdego towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem dostawy (z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru, oferowanego przez Sprzedawcę) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Konsument powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta (łącznie ze styropianem) wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie jak instrukcja i karta gwarancyjna.

Konsument ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy Konsument powinien zadbać w szczególności o to, aby korzystanie z produktu nie wykraczało poza czynności, mające na celu stwierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy. Do takich czynności mogą należeć m.in. usunięcie plomby (co dodatkowo prowadzi do utraty gwarancji producenta), numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń jak folii ochronnej (której zdjęcie nie zawsze jest konieczne do zapoznania się z produktem), a także rejestrowanie produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest to niezbędne dla sprawdzenia towaru.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Konsument wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument otrzymuje od Sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię). Prosimy o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej do Sprzedawcy.

Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. Żaden ze sposobów zwrotu nie powoduje powstania żadnych dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.

Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14-dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ustalenia prawidłowego numeru konta.

W sytuacji, gdy Konsument otrzyma wadliwy towar i nie jest to uszkodzenie mechaniczne spowodowane przez Konsumenta, Sprzedawca poprzez wysłanie współpracującej z nim firmy kurierskiej odbierze ten towar na własny koszt.

C) Prawo odstąpienia nie przysługuje dla towarów

 • które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. farby zakolorowane wg podanego koloru, urządzenia zamówione lub wyprodukowane specjalnie dla klienta;

 • które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;

 • które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte, nie można zwrócić ich ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • które, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 • które są nagraniami dźwiękowymi lub wizualne albo programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 IX. Rękojmia

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego rozwiązania żądać

a. wymiany rzeczy na wolną od wad

b. usunięcia wady

Chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

b. żądać usunięcia wady

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 9.

12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad

d. żądania usunięcia wady

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi

15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

17. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Definicje:

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

A. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

B. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;

C. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

D. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

E. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

F. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 X. Gwarancja1. P.H.U. "AKO" . z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy: 81-079, ul. Chabrowa 71/10 , tel.: 58 698 75 85 (zwana w dalszej części umowy: Sprzedawcą) gwarantuje sprawne działanie urządzeń oraz innych rzeczy będących przedmiotem umowy sprzedaży (zwanych w dalszej części umowy: Sprzętem) zawartej z Kupującym będącym konsumentem, tj. osobą fizyczną, która nabywa towar na potrzeby, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Na podstawie niniejszej gwarancji, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady jawne Sprzętu, tj. takie, o których istnieniu Kupujący wiedział w chwili zakupu, bądź o których mógł się z łatwością dowiedzieć.

3. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie zakupionego Sprzętu pod warunkiem prawidłowego używania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zachowania zasad prawidłowej konserwacji i używania, wynikających z instrukcji obsługi dołączonej do Sprzętu.

4. Sprzedawca udziela od 3 do 12 miesięcy gwarancji, liczonej od daty wydania Kupującemu Sprzętu. Gwarancja obejmuje wyłącznie sprzęt sprzedany przez P.H.U. "AKO" . z siedzibą w Gdyni, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujący się na tym terytorium w czasie składania reklamacji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od momentu wydania produktu Klientowi.

5. Niniejsza karta gwarancyjna wraz z fakturą zakupu Sprzętu i reklamowanym produktem jest warunkiem złożenia skutecznej reklamacji. Karta gwarancyjna bez pieczęci i podpisu Sprzedawcy, podpisu Klienta oraz dołączonego dowodu zakupu (faktury lub paragonu fiskalnego) może być zakwestionowana przez Sprzedawcę, a reklamacja złożona na jej podstawie odrzucona.

6. Jeżeli wraz ze sprzedanym Sprzętem dostarczona jest karta gwarancyjna producenta, bądź jakiegokolwiek innego niż Sprzedawca podmiotu (Gwarant Pierwotny),w celu zgłoszenia roszczeń i/lub skorzystania z serwisu gwarancyjnego, należy zapoznać się z danymi kontaktowymi określonymi w Karcie Gwarancyjnej lub odwiedzić stronę http://www.mierniki.info.pl/kontakt.html.

7. Kupujący może skierować zgłoszenie reklamacyjne do wyznaczonego punktu serwisowego lub skorzystać z możliwości złożenia reklamacji u Sprzedawcy. Dokonać tego można poprzez:

a. formularz kontaktowy na stronie http://mierniki.info.pl/kontakt.html

b. kontakt z Działem Reklamacji i zwrotów: biuro@mierniki.info.pl

c. telefonicznie pod numerem infolinii reklamacyjnej 58/698-75-85

8. Reklamowany i odsyłany przez Kupującego produkt powinien zawierać kartę gwarancyjną i / lub kopię dokumentu zakupu (faktura VAT). Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy uznania reklamacji, bądź realizacji roszczeń gwarancyjnych w przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków niniejszej gwarancji.

9. Dostarczany do serwisu sprzęt powinien być kompletny i zawierać: oryginalne opakowanie, dokumentację, kable i inne elementy dostarczone pierwotnie wraz z zakupionym towarem. Brak powyższych elementów może uniemożliwiać samo rozpatrzenie reklamacji, albo naprawę Sprzętu, bądź spowodować jego uszkodzenia/zniszczenie w transporcie, za co odpowiedzialność ponosi Kupujący.

10. W przypadku, gdy wada Sprzętu stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Sprzedawcy usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej.

11. W przypadku, gdy wada Sprzętu jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi lub też mogłoby spowodować znaczne obniżenie jakości wyrobu, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi według wyboru Sprzedawcy . W pierwszej kolejności poprzez wymianę wyrobu na nowy wolny od wad ( taki sam, za zgodą kupującego o podobnych lub wyższych parametrach ) bądź poprzez zwrot Kupującemu ceny sprzedaży wadliwego produktu z jednoczesnym przeniesieniem przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy własności Sprzętu reklamowanego(odstąpienie od umowy).

12. Po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej w serwisie, w przypadku wykrycia wad, które zostały wywołane działaniem lub zaniechaniem Klienta, o których poniżej, gwarancja może być unieważniona przez Sprzedawcę. W takim przypadku, Sprzedawca powiadomi Kupującego na piśmie ( drogą tradycyjną lub pocztą elektroniczną ) o odrzuceniu roszczeń gwarancyjnych. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia: zostały spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub są następstwem urazów mechanicznych, zostały spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem, bądź czyszczeniem, albo konserwacją Sprzętu, są następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych, są następstwem posługiwania się Sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze Sprzętu lub instrukcją producenta, są następstwem zwarcia, przebicia znajdującej się poza Sprzętem instalacji elektrycznej, zostały spowodowane zalaniem Sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniem, są wynikiem eksploatacji Sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach, są następstwem naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację Sprzętu, są następstwem uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących Sprzęt, a także ich zakrycia w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację, Każdy producent definiuje sytuacje, w których dany produkt jest objęty gwarancją oraz kiedy traci uprawnienia z tytułu gwarancji. Jeśli po ekspertyzie technicznej, serwis stwierdzi uszkodzenie mechaniczne, bądź uszkodzenie na skutek złego użytkowania sprzętu przez Klienta, gwarancja nie zostanie uznana przez serwis. W takiej sytuacji przysługują następujące możliwości:

a. wyrażenie zgody na naprawę i zapłatę kwoty podanej w wycenie przez serwis,

b. odrzucenie wyceny i odebranie sprzętu z serwisu.

13. Wady Sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Sprzedawcę. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do specjalistycznego serwisu, bądź wykonania czasochłonnych badań i analiz w szczególności poza granicami kraju, oraz sprowadzania części, okres naprawy może zostać wydłużony o kolejne 45 dni roboczych.

14. Gwarancja nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych itp. Gwarancji nie podlegają również części obudowy I akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie, wytarcie napisów itp.

15. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku dokonywania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi lub wyznaczonymi przez Sprzedawcę , zerwania lub uszkodzenia plomb.

16. Gwarant / sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z utraty danych. Klient jest zobowiązany przed przekazaniem reklamowanego produktu do naprawy, zabezpieczyć wszelkie dane, zdjęcia itp.

17. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas naprawy i pobytu w serwisie. Wykonane świadczenia gwarancyjne, nie skutkują przedłużeniem ani odnowieniem gwarancji na cały produkt czy też wymieniane części i podzespoły.

18. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.

19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich lub utraconych korzyści wynikłych z wady urządzenia ,niemożności używania przez użytkownika urządzenia wskutek jego wady lub pobytu w serwisie.

20. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca sprzętu. Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.

21. Przyjęcie karty gwarancyjnej, a następnie zgłoszenie w trybie pkt. 7 reklamacji z tytułu gwarancji będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszej karty gwarancyjnej.

22. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

23. Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące na terytorium RP. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

24. Użytkownik przekazujący produkt w celu dokonania naprawy gwarancyjnej akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji P.H.U. "AKO" .

 XI. Koszty naprawy / kosztorys szacunkowy

Jeżeli klient, odeśle towar do Sprzedającego lub do wskazanego serwisu w celu naprawy, przy czym towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią, koszty sporządzenia kosztorysu, koszty pokrywa w całości Klient będący Przedsiębiorcą. Powyższe nie dotyczy Klientów indywidualnych (Konsumentów).

 XII. Oprogramowanie

1. Przy zakupie oprogramowania klient otrzymuje nośnik danych (CD-ROM, dyskietka itp.), stosowne dokumenty i licencję na używanie oprogramowania zgodnie z wytycznymi producenta, z którą zobowiązany jest – przed przystąpieniem do użytkowania programu – szczegółowo się zapoznać.

2. Klient akceptuje warunki licencji przy pierwszym użyciu oprogramowania. Oprogramowanie pozostaje intelektualną własnością licencjodawcy. Wszystkie nazwy towarów i marek oraz znaki firmowe użyte w Sklepie lub na jego stronach internetowych są własnością producentów. Przy używaniu dostarczonych towarów należy przestrzegać praw ochrony, które przysługują osobom trzecim.

3. Klient jest zobowiązany do odpowiedniej ochrony przed utratą danych. Instalacja nowego oprogramowania lub zmiana już zainstalowanego niesie ze sobą ryzyko utraty danych, dlatego klient powinien przed każdą nową instalacją lub wprowadzeniem zmian do oprogramowania już istniejącego podjąć kroki zabezpieczające go przed utratą danych.

 XIII. Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę P.H.U. "AKO" ., z siedzibą przy ulicy Chabrowej 71/10, 81-079 Gdynia, danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.mierniki.info.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy oraz  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
Dane ( nr telefonu, adres mailowy imię i nazwisko, data urodzenia)  są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i jego późniejszej obsługi. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane w celu:
a) składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
b) Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2. W sklepie internetowym P.H.U. "AKO" stosowany jest system analizy sieciowej Google Analitics. Ma on na celu tworzenie profilów użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analitics stosuje pliki typu cookies. Jego zadaniem jest ocena korzystania witryny przez użytkownika i poprawienie jakości funkcjonowania strony.

3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez P.H.U. "AKO" .

4. Szczegółowe uregulowania, informacje i pouczenia związane z ochroną danych osobowych Klienta znajdują na stronie internetowej Sklepu i są dostępne na stronie www.mierniki.info.pl/prawne.html

 XIV. Sądy polubowne

Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.mierniki.info.pl/pdf/poradnik-sady-polubowne.pdf. Znajduje się tam poradnik, których można pobrać w formacie PDF. Poradnik został opracowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Departament Inspekcji Handlowej oraz Departament Polityki Konsumenckiej Europejskie Centrum Konsumenckie ECK Polska.

 XV. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zawierania i realizacji umów obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sklepem, a Konsumentem, w rozumieniu art. 22 [1] KC, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sklepem, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] KC, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego P.H.U. "AKO" .

 XVI. Pozostałe klauzule

1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe ustalenia umowy zachowują swoją skuteczność.

2. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje Sklep do przyjęcia zużytego sprzętu (towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie oraz w takiej samej ilości) od naszych Klientów. Klient może odesłać sprzęt na własny koszt na adres Sklepu po uprzednim poinformowaniu nas o tym telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie placówki w Państwa okolicy, która zajmuje się bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto informacje takie znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.